ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   รถขยะไม่มาเก็บขยะ  1/3/2018 [11:08:30 AM]
IP Adress : 223.204.240.92
 

รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะ 4 วันแล้วทำให้ถังขยะล้นเต็ม

จากคุณ : ลักษิญากร
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ