คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นายพิชัย วิสุทธิแพทย์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
“ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี
รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ”
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวนิชานันท์ ประสิทธินาวา
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ดู : 22)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 35)
ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ดู : 34)
ให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว (ดู : 33)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (ดู : 78)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักฯ ซอยสันติกโร  (ดู : 26)
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ซุ้มประตูวัดลำดวนฯ (ดู : 22)
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมรางวีซอยสองพี่น้อง (ดู : 23)
ราคากลางปรับปรุงประตูกั้้้้้้้้นน้ำเค็มซอยบัวทิน (ดู : 21)
ราคากลางปรับถนนดินลูกรังซอยยายพ่วงอุทิศ (ดู : 24)
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ดู : 17)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 132)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภททั่วไป (ดู : 176)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนา...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ ...ม7 .ซอยสืบแสวงทรัพย์ นายกพิชัย วิสุทธิเเพทย์ นายกเ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
หาดทรายแก้ว...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะกูด ตราด...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กระดานสนทนา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs