คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นายพิชัย วิสุทธิแพทย์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
“ สาธารณูปโภคครบครัน คุณภาพชีวิตที่ดี
รักษ์วัฒนธรรม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาชนมีส่วนร่วม รวมกันเป็นหนึ่ง ”
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้ัรับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (ดู : 66)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 96)
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและโปรงใสของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ผ่านระบบ ITAS (ดู : 68)
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 102)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 146)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 (ดู : 51)
จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ DLTV (ดู : 87)
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยแมะแก่ (ดู : 71)
ราคากลางปรับถนนดินลูกรังซอยยายพ่วงอุทิศ (ดู : 88)
ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยปราบเสถียร (ดู : 84)
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ดู : 126)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 140)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ดู : 141)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
กิจกรรมตรวจมะเร็จปากมดลูก...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้สูงอายุสุขใจสร้างสายใยสานสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รดน้ำผู้บริหาร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
หาดทรายแก้ว...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะกูด ตราด...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กระดานสนทนา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs