คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 111 คน
ประกาศวันที่  1 พฤศจิกายน 2560

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด  ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ขนาดไฟล์ : 27.75 MB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs