คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  คู่มือสำหรับประชาชน
 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 187 คน
ประกาศวันที่  29 พฤษภาคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งให้ประชาชนผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ติดต่อขออนุญาตได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 039-512111 ในวันและเวลาราชการ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ขนาดไฟล์ : 106.5 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs