คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  วารสารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 วิสาขบูชา วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 138 คน
ประกาศวันที่  28 เมษายน

"วิสาขบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ อันเป็นเดือนที่สองของปฏิทินอินเดียซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนที่ ๖ ของปฏิทินจันทรคติของไทย โดยมีเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีระกา วุธวาร(ว) วิสาขมาส นพศก จุลศักราช ๑๓๗๙ , คริสตศักราช ๒๐๑๗ , มหาศักราช ๑๙๓๙ , รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๖ , สุริยคติ เป็นปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็นปกติ ... ที่มา http://th.wikipedia.org และ www.myhora.com

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs