คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้ัรับการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (ดู : 66) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 96) 12 ธ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและโปรงใสของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ผ่านระบบ ITAS (ดู : 68) 26 พ.ย. 2561
ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 102) 5 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 146) 31 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 186) 23 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประเภทภารกิจ (ดู : 187) 2 ส.ค. 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาสที่1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 116) 7 พ.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ดู : 115) 7 พ.ค. 2561
ให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว (ดู : 92) 9 เม.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (ดู : 167) 12 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 117) 5 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (ดู : 133) 5 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (ดู : 126) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้สอบได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป (ดู : 102) 27 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 91) 20 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 111) 2 พ.ย. 2560
ประกาศ การจัดประชุมประชาคม ระดับตำบล เพิ่มเติมแผนพัฒนา โครงการเส้นทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำ (ดู : 104) 13 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 146) 20 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 156) 9 ก.พ. 2560
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (ดู : 92) 2 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ดู : 241) 7 ธ.ค. 2559
ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก (ดู : 177) 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ดู : 150) 30 พ.ย. 2559
จดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 112) 30 พ.ย. 2559
ภาษีประจำปี (ดู : 120) 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.นักพัฒนาชุมชน (ดู : 194) 26 ธ.ค.
เทศบาลตำบลหนอประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (ดู : 68) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs