คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 (ดู : 51) 21 พ.ย. 2561
จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการ DLTV (ดู : 87) 1 พ.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยแมะแก่ (ดู : 71) 29 ส.ค. 2561
ราคากลางปรับถนนดินลูกรังซอยยายพ่วงอุทิศ (ดู : 88) 22 ส.ค. 2561
ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยปราบเสถียร (ดู : 84) 22 ส.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมรางวีซอยสองพี่น้อง (ดู : 76) 22 ส.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ซุ้มประตูวัดลำดวนฯ (ดู : 68) 22 ส.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยสันติกะโร หมู่ 3 (ดู : 67) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (ดู : 58) 17 ส.ค. 2561
ราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 5 และ หมู่ 6 (ดู : 63) 17 ส.ค. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 68) 1 ส.ค. 2561
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักฯ ซอยสันติกโร (ดู : 90) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ซุ้มประตูวัดลำดวนฯ (ดู : 78) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมรางวีซอยสองพี่น้อง (ดู : 83) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางปรับปรุงประตูกั้้้้้้้้นน้ำเค็มซอยบัวทิน (ดู : 83) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางปรับถนนดินลูกรังซอยยายพ่วงอุทิศ (ดู : 89) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยปราบเสถียร (ดู : 73) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ซอยแมะแก่ (ดู : 65) 15 มิ.ย. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยแหลมม่วง (ดู : 70) 15 มิ.ย. 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(ตัวยู)พร้อมฝาปิดฯ (ดู : 81) 5 เม.ย. 2561
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักฯ ซอยสันติกโร หมู่ 3 (ดู : 78) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.ซุ้มประตูวัดลำดวนถึงโกดังร้านก๊อก หมู่ 5 (ดู : 80) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมรางวีซอยสองพี่น้อง หมู่ 6 (ดู : 80) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 5 (ดู : 67) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 4 (ดู : 82) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเกาะกันเกรา หมู่ 5 (ดู : 70) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำและถนนคสล.หมู่ 5 (ดู : 69) 30 มี.ค. 2561
ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยยายพ่วงอุทิศ หมู่ 5 (ดู : 81) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 3 (ศักดิ์สยาม) หมู่ 5 (ดู : 78) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแมะแก่ หมู่ 4 (ดู : 80) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมตีเส้นจราจรซอยแหลมม่วง หมู่ 3(ช่วง2) (ดู : 80) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสวนมะนาว หมู่ 4 (ดู : 77) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสถียรศิริ หมู่ 4 (ดู : 72) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสถียรศิริ หมู่ 4 (ดู : 72) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังซอยปราบเสถียร หมู่ 4 (ดู : 72) 20 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงประตูกั้นน้ำเค็ม ซอยบัวทิน หมู่ 6 (ดู : 77) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1 (ดู : 79) 8 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (ดู : 70) 5 มี.ค. 2561
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ (ตัวยู) พร้อมฝาปิด ซอยสืบแสวงทรัพย์ (สายหลัก) หมู่ 7 (ดู : 78) 12 ก.พ. 2561
ราคากลางวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรและก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรพัฒนา (ต่อจากของเดิม) หมู่ 2 (ดู : 75) 12 ก.พ. 2561
ราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซุ้มประตูวัดลำดวนถึงโกดังร้านก๊อก หมู่ 5 (ดู : 80) 12 ก.พ. 2561
เผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ (ดู : 81) 31 ม.ค. 2561
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและปรับปรุงไหลทางดินลูกรังซอยสันติกโร หมู่ 3 (ดู : 77) 30 ม.ค. 2561
ขอเชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีซอยสองพี่น้อง หมู่ 6 (ดู : 81) 30 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 14 หมู่ 1 (ดู : 75) 30 ม.ค. 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง (ดู : 112) 16 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 82) 31 ต.ค. 2560
ประกาศรายฃื่อผู้ชนะราคา โครงการซื้อกล้อง CCTV (ดู : 93) 20 ก.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกประมูลซื้อกล้อง CCTV (ดู : 83) 15 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 84) 11 ก.ย. 2560
ราคากลาง เครื่องพ่นละอองฝอย (ดู : 89) 11 ก.ย. 2560
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ จำนวน 75 ใบ (ดู : 86) 11 ก.ย. 2560
กำหนดราคากลางรถบรรทุกขยะ (ดู : 98) 6 ก.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (ดู : 101) 29 ส.ค. 2560
ตารางกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก (ดู : 77) 28 ส.ค. 2560
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้าและแบบสะพายหลัง (ดู : 112) 16 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบ /ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง กล้องวงจรปิด CCTV ครั้งที่ ๒ (ดู : 90) 8 ส.ค. 2560
ข่าวประกาศสอบ/ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด CCTV รอบ ๒ (ดู : 91) 3 ส.ค. 2560
ประกาศยกเลิกจัดซื้อกล้อง CCTV หมู่ 4 และ หมู่ 7 (ดู : 81) 17 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้อง CCTV ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 169) 23 มิ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs