คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 5 เครื่อง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 95 คน
ประกาศวันที่  16 มกราคม 2561

ด้วยเทศบาลตำบลหนองเสม็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 162,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

     ขนาด 24,000 BTU ราคาไม่เกินเครื่องละ 32,400.00 บาท จำนวน 5 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน

     - ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

     - ขนาด 24,000 BTU

     ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นตามตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของสำนักงบประมาณ

     หากท่านใดสนใจเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศดังกล่าว โปรดยื่นเอกสารเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 โดยแนบเอกสารดังนี้

     1. ใบเสนอราคา

     2. สำเนาเอกสารประกอบธุรกิจ / ร้านค้า สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     3. เงือนไขการรับประกันและบริการหลังการขาย

     4. แคตตาล๊อก

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs