คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  กิจกรรม
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สร้างสายใยสานสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 164 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 20 เมษายน 2560
รายละเอียดกิจกรรม :

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด นำโดย นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดร่วมกันจัดกิจกรรมผู้สงอายุสุขใจ สร้างสายใยสานสัมพันธ์ลูกหลานหนองเสม็ดขึ้่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตทางธรรมะให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น มีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย การละเล่นพื้นบ้านและในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ร่วมงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วย  

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs