คำคขวัญประจำจังหวัด :  เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English ประกาศ ให้บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว
www.nongsamet.go.th
เมนูหลัก
   
ปลัดเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
นางสาวเรือนใจ เกโส
     
  ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  กองสาธารณสุขฯ
 
 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  กิจกรรม
กิจกรรมปรับปรุง ขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมทาง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 125 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 เมษายน 2560
รายละเอียดกิจกรรม :

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองเสม็ด นำโดย นายพิชัย วิสุทธิแพทย์ นายกเทศมนตรี และ นายวิสุทธิ์ อาสน์สถิตย์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ แขวงทางหลวงตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เทศบาลเมืองตราด และเรือนจำจังหวัดตราด ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำบริเวณถนนสายตราด-แหลมงอบ ในส่วนของพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด โดยได้รับความอนุเคราะห์กำลังจากเรือนจำจังหวัดตราด เพื่อดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำที่อุดตัน และตื้นเขิน ทำให้ทางระบายน้ำไหลไม่สะดวก เกิดปัญหาน้ำท่วมทาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กำลังประสบปัญหาของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกอีกทางหนึ่งด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๔๒๔๒๗
    Copyright © 2016. www.nongsamet.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs