เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nongsamet.go.th