ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เลขที่ ๑๗๕/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๓๙-๕๑๒๑๑๑ โทรสาร : ๐๓๙-๕๑๒๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nongsamet.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.หนองเสม็ด