ภาพกิจกรรม
1 หมู่บ้าน 1 ธนาคารขยะ " (One Village One Waste of Trat) ผ่านทางระบบออนไลน์

1 หมู่บ้าน 1 ธนาคารขยะ " (One Village One Waste of Trat) ผ่านทางระบบออนไลน์

36

15 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "หนองเสม็ดเกมส์" ปี 2567

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "หนองเสม็ดเกมส์" ปี 2567

16

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

30

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ระวังไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควัน ใส่ทรายฯ ในแหล่งชุมชุนที่เคยเกิดเคส

รณรงค์ระวังไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควัน ใส่ทรายฯ ในแหล่งชุมชุนที่เคยเกิดเคส

16

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมไฟส่องสว่างหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6, ซอยสืบแสวงทรัพย์ หมู่ 7 และ ซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 6

ซ่อมแซมไฟส่องสว่างหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6, ซอยสืบแสวงทรัพย์ หมู่ 7 และ ซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 6

18

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกขยะ ออกปฏิบัติงานเก็บขยะ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด)

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกขยะ ออกปฏิบัติงานเก็บขยะ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด)

17

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

การประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

18

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

19

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดตราด

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดตราด

20

11 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง

16

11 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8/2567

โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8/2567

43

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองเสม็ดเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “หนองเสม็ดเกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2567

29

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ และมอบวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ลงเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ และมอบวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

353

12 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

609

25 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ให้บริการ ตรวจ ATK ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อความปลอดภัยในการบริการประชาชน

ให้บริการ ตรวจ ATK ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อความปลอดภัยในการบริการประชาชน

398

4 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ตัดต้นไม้ล้ม พาดสายไฟฟ้า ในพื้นที่หมู่ 7

ตัดต้นไม้ล้ม พาดสายไฟฟ้า ในพื้นที่หมู่ 7

199

3 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ตัดต้นไม้ ล้มขวางเส้นทางการจราจรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองเสม็ด

ตัดต้นไม้ ล้มขวางเส้นทางการจราจรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลหนองเสม็ด

310

3 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านเคสผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านเคสผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

144

2 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รับผู้ป่วยติดเชื้อ นำส่งศูนย์กีฬาในร่ม (สวนรุกขชาติ)

รับผู้ป่วยติดเชื้อ นำส่งศูนย์กีฬาในร่ม (สวนรุกขชาติ)

152

2 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก (COVID-19)

149

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...