ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกขยะ ออกปฏิบัติงานเก็บขยะ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด)
18
12 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกขยะออกปฏิบัติงานเก็บขยะ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด) หมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด