ภาพกิจกรรม
ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
20
12 กุมภาพันธ์ 2567

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ให้บริการ ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าตะเภา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด