ภาพกิจกรรม
รณรงค์ระวังไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควัน ใส่ทรายฯ ในแหล่งชุมชุนที่เคยเกิดเคส
17
13 กุมภาพันธ์ 2567

นายปราโมชย์ ประดิษฐผล เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ปฏิบัติงานบูรณาการร่วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อสม. หมู่ 5 รณรงค์ระวังไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควัน ใส่ทรายฯ ในแหล่งชุมชุนที่เคยเกิดเคส เพื่อระวังป้องกันเหตุ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในพื้นที่ หมู่บ้านร่มเกล้า, ซอยเกาะกันเกรา 1, ซอยป้าสรรเสริญ, หมู่บ้านศักดิ์สยาม, หมู่บ้านสุวรรณโชติ, หมู่บ้านคงอุดม