ภาพกิจกรรม
ซ่อมแซมไฟส่องสว่างหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6, ซอยสืบแสวงทรัพย์ หมู่ 7 และ ซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 6
18
13 กุมภาพันธ์ 2567

งานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6, ซอยสืบแสวงทรัพย์ หมู่ 7 และ ซอยหนองรี-เกาะนอก หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด