ภาพกิจกรรม
1 หมู่บ้าน 1 ธนาคารขยะ " (One Village One Waste of Trat) ผ่านทางระบบออนไลน์
37
15 มีนาคม 2567

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และคณะกรรมการขยะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " 1 หมู่บ้าน 1 ธนาคารขยะ " (One Village One Waste of Trat) ผ่านทางระบบออนไลน์