ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองเสม็ด
14 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองเสม็ด
3 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลทั่วไป
1 มกราคม 2561

0


        ตำบลหนองเสม็ด ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และจัดตั้้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 และต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ดเป็นเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

การติดต่อหน่วยงาน
1 พฤศจิกายน 2560

0


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด

เลขที่ 175/1 หมู่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์ 039-512-111

โทรสาร 039-512-000

E-mail : 

Website : 

Facebook : https://www.facebook.com/NongSametSub

Line @207welay

เอกสารแนบ