ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการขอรับบริการงานสาธารณะ กองช่าง
21 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
1 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติคำร้องขอแก้ไขซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า
1 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปคำร้องขอแก้ไขซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ