งานกิจการสภา
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
10 มิถุนายน 2564

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
20 พฤษภาคม 2564

237


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
20 พฤษภาคม 2564

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดครั้งแรก
20 พฤษภาคม 2564

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดครั้งแรก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
6 พฤษภาคม 2564

284


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๗๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
6 พฤษภาคม 2564

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
6 พฤษภาคม 2564

208


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
6 พฤษภาคม 2564

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
2 กุมภาพันธ์ 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563
25 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563 ได้ที่นี่
เสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563
25 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563 ได้ที่นี่
ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563
25 ธันวาคม 2563

361


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ 2563 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
25 ธันวาคม 2563

214


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

ประกาศ กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
21 ธันวาคม 2563

225


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
21 ธันวาคม 2563

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
21 ธันวาคม 2563

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
17 ธันวาคม 2563

248


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
8 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
8 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
8 ธันวาคม 2563

241


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่