รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567
5 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน พ.ศ. 2567
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิ.ย.2564
6 กรกฎาคม 2564

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มิ.ย..2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พ.ค.2564
14 มิถุนายน 2564

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พ.ค.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
5 เมษายน 2564

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
5 มีนาคม 2564

74


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
5 มกราคม 2564

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ได้ที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
4 ธันวาคม 2563

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
5 พฤศจิกายน 2563

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1 กันยายน 2563

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
3 สิงหาคม 2563

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563

93


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
2 มิถุนายน 2563

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
5 พฤษภาคม 2563

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
3 เมษายน 2563

143


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
3 มีนาคม 2563

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ