รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 พฤศจิกายน 2566

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ตุลาคม 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2564

257


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย-62
1 ธันวาคม 2562

344


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย-62 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 กันยายน 2562

187


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

รายงานการควบคุมภายใน ปี 2561
28 มิถุนายน 2562

312


 

รายงานการควบคุมภายใน 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ได้ที่นี่
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

62


ควบคุมภายใน 2561