รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แบบสรุปรายงานรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ