ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2567
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มีนาคม 2566

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2565
31 มีนาคม 2565

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2564

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

Highslide JS

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

167


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

Highslide JS

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

175


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

Highslide JS

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ธันวาคม 2563

184


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

Highslide JS

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
2 กรกฎาคม 2563

260


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
31 มีนาคม 2563

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
31 ธันวาคม 2562

276


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ไตรมาส 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ