ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
7 มิถุนายน 2564

0


175/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30 น. ถึง 16.30 น.

โทรศัพท์ 039-512-111

โทรสาร 039-512-000

E-mail Address : saraban@nongsamet.go.th

 

เอกสารแนบ