มาตรการ
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
10 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของตำบลหนองเสม็ด
10 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
9 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ