การจัดการองค์ความรู้(KM)
รายงานการฝึกอบรม
20 มกราคม 2563

163


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการฝึกอบรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
4 พฤศจิกายน 2562

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)
30 พฤศจิกายน 542

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ