แผนตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
6 กันยายน 2564

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 กันยายน 2564

178


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
14 ตุลาคม 2563

274


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง
14 พฤษภาคม 2563

280


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562
5 พฤษภาคม 2563

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2563
8 พฤศจิกายน 2562

318


แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ 2563

เอกสารแนบ