แผนการจัดเก็บรายได้
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
21 พฤศจิกายน 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567
18 ตุลาคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566
7 ตุลาคม 2565

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
8 ธันวาคม 2564

186


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565
4 ตุลาคม 2564

212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564
12 ตุลาคม 2563

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฎิบัติาการจัดเก็บรายได้ 2563
26 ตุลาคม 2562

333


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฎิบัติาการจัดเก็บรายได้ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ