ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งสายงานที่ว่าง
25 ธันวาคม 2566

105


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งสายงานที่ว่าง ได้ที่นี่