ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
19 มีนาคม 2567

11