ข่าวประชาสัมพันธ์
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เปิดให้บริการประชาชน ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
7 มิถุนายน 2567

647