รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 เมษายน 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมือาชีพและสรุปรวบรวมกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิม
8 มิถุนายน 2565

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมือาชีพและสรุปรวบรวมกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่และเคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
30 กันยายน 2564

205


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
30 กันยายน 2562

315


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ