รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
15 พฤศจิกายน 2565

86


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
28 ตุลาคม 2564

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 มิถุนายน 2563

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 พฤษภาคม 2563

282


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
4 พฤษภาคม 2563

264


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ