รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566- วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 ธันวาคม 2566

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 266 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก)
31 มีนาคม 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 266 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ประจำปี 2565
1 ธันวาคม 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ประจำปี 2564
13 มกราคม 2565

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ