การขับเคลื่อนจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา บุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts
1 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
3 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
25 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแจ่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ