แผนอัตรากำลัง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. 2567-2569
12 กันยายน 2566

27


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ. 2567-2569 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
7 เมษายน 2565

321


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
11 มกราคม 2565

250


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังของเทศบาล
10 เมษายน 2561

555


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลังของเทศบาล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ตำบลหนองเสม็ด พ.ศ. 2561-2563
30 พฤศจิกายน 542

299


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ตำบลหนองเสม็ด พ.ศ. 2561-2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ