นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565-2567
1 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565-2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารกรบุคลคล
18 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารกรบุคลคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ