การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 มีนาคม 2566

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 มกราคม 2565

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 มกราคม 2565

271


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ