รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
5 เมษายน 2566

182


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
31 มีนาคม 2565

287


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก(ตค.2563-31 มีนาคม 2564)
2 เมษายน 2564

229


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก(ตค.2563-31 มีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 มิถุนายน 2563

283


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 มิถุนายน 2563

269


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-plan:Electronic Plan)
30 มิถุนายน 2563

274


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-plan:Electronic Plan) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการประเมินความพึงพอใจ
30 มิถุนายน 2563

262


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
30 มิถุนายน 2563

516


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรอง
14 พฤษภาคม 2563

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรอง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงการดำเนินการ ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563

298


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงการดำเนินการ ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน 2561
28 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน 2561
28 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน 2561
28 มิถุนายน 2562

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ