รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15 ธันวาคม 2565

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2565
23 กันยายน 2565

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 มกราคม 2565

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
20 กันยายน 2562

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ