พรบ.ข้อมูลข่าวสาร คู่มือ แนวทาง ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 มกราคม 2565

18


ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
4 พฤศจิกายน 2562

153


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบประเมินพนักงาน
8 มีนาคม 2562

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินพนักงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน (จัดการ) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 พฤศจิกายน 542

223


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน (จัดการ) เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
30 พฤศจิกายน 542

825


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
30 พฤศจิกายน 542

405


ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

ช่องทางที 2 ร้องเรียนทางดทรศัพท์ หมายเลข 039-512111

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) saraban@nongsamet.go.th

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทาง facebook www.facebook.com/nongsametsub

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนทางเว็ปไซต์ www.nongsamet go.th