แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
14 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 ตุลาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
18 ตุลาคม 2565

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มิถุนายน 2565

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 ตุลาคม 2564

301


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

279


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2563

210


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563
5 มิถุนายน 2563

281


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ธันวาคม 2562

297


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31 ตุลาคม 2562

362


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31 ตุลาคม 2561

377


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ